Přejít k hlavnímu obsahu
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.

hlavní advokát

Právní specializace:

  • Veřejné zakázky
  • Obchodní právo

Jindřich Vítek je advokátem a zakládajícím společníkem naší kanceláře. Specializuje se zejména na oblast obchodního práva a veřejných zakázek. Mezi jeho klienty patřily a patří zejména největší správci dopravní infrastruktury v České republice, významné společnosti zmiňované v žebříčcích CZECH TOP 100, municipality nebo významní poskytovatelé zdravotnických služeb.

Před spojením advokátních kanceláří ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS a Gürlich & Co působil od roku 1996 více než osm let v jedné z největších českých advokátních kanceláří, v roce 2003 pak založil s kolegyní výše zmíněnou advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS.

Specializuje se především na právní oblasti, ve kterých se potkává veřejné a soukromé právo, zejména na právo obchodní a právo veřejných zakázek. V poslední době se také soustředí na právo související s dopravní infrastrukturou.

Jindřich Vítek rozhoduje spory vznikající zejména z obchodní činnosti jako rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dále je členem několika rozkladových komisí, a to Rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek, Rozkladové komise předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a Rozkladové komise ministra Ministerstva kultury.

Jindřich Vítek se aktivně podílí na legislativní činnosti, a to přípravou a připomínkováním návrhů zákonů pro jednotlivé resorty státní správy (MPO, MMR nebo MD) nebo přípravou pozměňovacích návrhů pro jednotlivé poslance Poslanecké sněmovny PČR. Je členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o veřejných zakázkách a předmět veřejné zakázky vyučuje i v rámci své pedagogické činnosti. Věnuje se i přednáškové činnosti, jak pro soukromé subjekty, tak i pro orgány státní správy a samosprávy. Působil jako člen Komise pro občanské právo Legislativní rady Vlády České republiky a byl členem Rozkladové komise ministra životního prostředí.

Jindřich Vítek absolvoval právnická studia na Právnické fakultě ZČU v Plzni (1998). Od ukončení studia působí jako odborný asistent na tamější Katedře obchodního práva.

JAZYKY
český, anglický
VZDĚLÁNÍ
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta, (Mgr. 1998, JUDr. 2008, Ph.D. 2012)
ČLENSTVÍ

Česká advokátní komora

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

Rozkladová komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast dohledu nad zadáváním veřejných zakázek

Rozkladová komise předsedy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

Rozkladová komise ministra Ministerstva kultury

Expertní skupina Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o veřejných zakázkách

Katedra obchodního práva Právnická fakulta ZČU v Plzni     

PUBLIKACE

Samostatné:

  • Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností Praha - Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012
  • Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. Praha - Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010
  • Právní periodika - Právník, Obchodní právo a epravo.cz. V letech 2000 až 2002 vedl pravidelnou přílohu Legislativa do kapsy ekonomického týdeníku Profit

Ve spoluautorství:

  • Obchodní právo. vyd. Václav Klemm, 2020 
  • Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních síti elektronických komunikací. Komentář 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2017
  • Právo cenných papírů. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014
  • Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014
  • MERITUM Obchodní právo, Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s.