Přejít k hlavnímu obsahu

Veřejné zakázky

Oblast veřejných zakázek tvoří jednu ze stěžejních oblastí naší kanceláře. Naše kancelář poskytuje v této oblasti své služby jak zadavatelům, tak i dodavatelům veřejného sektoru. Naši právníci mají mnohaleté zkušenosti v této oblasti se všemi typy zadávacích řízení a pro různé specifické zadavatele, jak vyplývá z níže uvedených referencí. O jejich schopnostech svědčí nejen jejich výsledky, ale i skutečnost, že se naše advokátní kancelář umístila v letech 2021 a 2020 mezi velmi doporučovanými právnickými kancelářemi v žebříčku prestižní soutěže Právnická firma roku pořádané společností EPRAVO.CZ pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR a České advokátní komory v kategorii „Veřejné zakázky“.

Rádi se o Vás postaráme:

+420 222 101 591

Mezi naše klienty v oblasti veřejných zakázek v posledních letech patří nebo patřili například:

 • Nemocnice Na Homolce
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Nemocnice Na Františku
 • Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje
 • Jihočeské nemocnice, a.s.
 • Královéhradecký zdravotnický holding a.s.
 • Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
 • Člověk v tísni o. p. s.
 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Správa železnic, státní organizace
 • Ředitelství vodních cest ČR
 • Doprastav, a.s., organizační složka Praha
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
 • Město Kutná Hora
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 5
 • Městská část Praha - Čakovice
 • VCES a.s.
 • Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy


Naše služby v oblasti veřejných zakázek představují zejména:

 • komplexní poradenství při zadávání veřejných zakázek a administrace zadávacího řízení pro zadavatele, vč. zajištění smluvních vztahů s dodavateli
 • komplexní poradenství v oblasti veřejných zakázek z pohledu dodavatele
 • zastupování a asistence v řízeních před ÚOHS a před správními soudy
 • příprava námitek a návrhů na ÚOHS a zastupování před soudy 
 • veřejná podpora