Přejít k hlavnímu obsahu

Právo obchodních korporací, M&A

Právo obchodních korporací

Oblast obchodního práva patří mezi stěžejní pilíře služeb naší advokátní kanceláře. Klientům nabízíme v této oblasti komplexní poradenství zahrnující jak právní, tak i ekonomickou a daňovou stránku. Našim klientům dokážeme poradit s výběrem správné formy podnikání včetně všech úkonu souvisejících se založením vybraného typu. Dále jsme schopni provést i veškeré následné změny v průběhu podnikání, které se týkají korporátního práva. Součástí týmu jsou ekonomičtí poradci, takže naše právní kroky související s podnikáním jsou posuzovány i z ekonomického a daňového pohledu. Přímo v kanceláři můžeme nabídnout i služby notářské kanceláře, která má pobočku přímo v sídle naší kanceláře. Kromě toho je samozřejmostí úzká spolupráce s externími daňovými poradci, auditory a soudními znalci takovým způsobem, aby našim klientům byla poskytnuta komplexní služba ze všemi uvedenými aspekty tedy řešení na klíč.

Rádi se o Vás postaráme:

+420 222 101 591

Poradenství naší kanceláře v této oblasti zahrnuje nejčastěji následující oblasti:

Právní poradenství pro začínající podnikatele (založení korporace)

 • výběr nejvhodnější formy podnikání, založení korporace
 • registrace korporace k příslušným úřadům
 • vypracování vzorových smluvních dokumentů

Právní poradenství pro podnikatele

 • zajištění běžné korporátní agendy, jakými jsou valné hromady, změny základního kapitálu korporace a ostatních skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku
 • zápisy změn do obchodního rejstříku
 • právní poradenství při plánování a realizaci přeměn korporací
 • likvidace korporací

M&A

Na rozdíl od jiných advokátních kanceláří naše kancelář poskytuje v této oblasti komplexní služby, tj. nejen z právního hlediska, nýbrž i ekonomického a daňového. Náš klient má tedy jistotu, že spolu s ním vybereme optimální variantu přeměny pro dosažení jeho stanoveného cíle. Máme bohaté zkušenosti jak se všemi formami přeměn (fúzí, rozdělením, změnou právní formy), tak i s převody podílů a akcií, závodu nebo jeho části. Naši právníci se v posledních letech úspěšně podíleli na realizaci přeměn a akvizic pro klienty působící takřka ve všech oblastech podnikání od facility managementu, developerských projektů, energetiky, zdravotnictví až po obchod s hračkářským zbožím.

Naše služby v oblasti přeměn a akvizic zahrnují zejména následující činnosti:

 • výběr nejvhodnější formy přeměny na základě požadavků klienta na finální výsledek
 • komplexní právní a ekonomické poradenství v rámci realizace celé přeměny
 • komplexní právní poradenství při nabývání/převodu účasti na společnosti
 • právní due dilligence u nabývané společnosti
 • příprava transakční dokumentace
 • zastupování na jednáních s protistranou
 • projednání transakční dokumentace
 • poradenství při realizace transakce