Přejít k hlavnímu obsahu

Média a reklama

Autorské právo a právo průmyslového vlastnictví

Oblast médií a reklamy je v naší kanceláři úzce spojena s oblastí autorského práva a práva průmyslového vlastnictví. Jedná se o jednu z našich stěžejních oblastí specializace, ve které jsme na českém právním trhu mezi vedoucími kancelářemi. Tuhle skutečnost dokládá i umístění naší kanceláře mezi doporučovanými právnickými kancelářemi v žebříčku prestižní soutěže Právnická firma roku v kategorii „Media a telekomunikace“, a to jak za rok 2015, tak i za rok 2018.

Rádi se o Vás postaráme:

+420 222 101 591

Standardní právní poradenství naší advokátní kanceláře v oblasti "Média a reklama" nejčastěji zahrnuje: 

 • právní poradenství v oblasti regulace reklamy
 • posuzování reklamních spotů z hlediska souladu s platnými právními předpisy 
 • zastupování při projednávání přestupků orgány dozoru v oblasti regulace reklamy
 • právní poradenství v oblasti ochrany osobnostních práv
 • marketingové a spotřebitelské soutěže a loterie
 • zastupování provozovatelů vysílání v licenčních řízeních a v jiných řízeních před Radou pro rozhlasové a televizní vysílání
 • zastupování v soudních sporech proti RRTV, ČTÚ apod., podávání kasačních stížností Nejvyššímu správnímu soudu

 

Naše právní služby v souvislosti s Autorským právem a právem průmyslového vlastnictví zpravidla zahrnují:

 • právní poradenství v oblasti autorského práva
 • příprava licenčních a podlicenčních smluv a smluv o dílo s autory
 • příprava smluv s výkonnými umělci
 • zastupování v soudních sporech s kolektivními správci
 • zastupování při registraci ochranných známek (národních, mezinárodních a EU)
 • zastupování v řízení před ÚPV, podávání námitek, prodlužování platnosti ochranných známek
 • zastupování ve sporech o porušení práv z ochranných známek