Přejít k hlavnímu obsahu
Mgr. Jana Piknová

Mgr. Jana Piknová

advokátka

Právní specializace
Generální praxe s bližším zaměřením na:

  • veřejné zakázky
  • závazkové právo
  • pracovní právo

Jana Piknová působí v naší kanceláři od roku 2014, kdy nastoupila jako advokátní koncipientka. V naší kanceláři získala bohaté pracovní zkušenosti v celé šíři generální praxe se specializací zejména na právo veřejných zakázek, závazkové právo a pracovní právo. 

V rámci práva veřejných zakázek poskytuje právní služby jak zadavatelům při komplexní administraci veřejných zakázek, tak dodavatelům při přípravě nabídek, podání námitek a návrhů na přezkum úkonů zadavatele, a to vč. zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a správními soudy. Dlouhodobě se zaměřuje zejména na veřejné zakázky v oblasti zdravotnictví. 

V oblasti závazkového práva poskytuje právní služby v rozsahu celé generální praxe dle konkrétních potřeb našich klientů (např. nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb, smlouvy o spolupráci apod.), vč. vyjednání o smlouvách a sporů ze závazkových vztahů. 

V rámci pracovního práva poskytuje právní služby zejména zaměstnavatelům. Dle potřeb klientů připravuje vzorové pracovněprávní dokumenty, vč. různých interních směrnic a předpisů zaměstnavatelů, poskytuje poradenství personálním oddělením a dále řeší zejména potenciálně sporné situace v pracovněprávních vztazích.

JAZYKY
český, anglický
VZDĚLÁNÍ
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008 - 2014
University of Central Lancashire, 2013 - 2014