Přejít k hlavnímu obsahu
JUDr. Libor Pikna

JUDr. Libor Pikna

advokát

Právní specializace
Generální praxe s bližším zaměřením na:

  • veřejné zakázky
  • závazkové právo
  • doprava a logistika

Libor Pikna působí v naší advokátní kanceláři od roku 2009. V rámci své praxe se dlouhodobě specializuje na problematiku závazkového práva včetně zastupování v soudních sporech s touto agendou spojených, stavebního práva a dále na problematiku práva veřejných zakázek.

V oblasti práva veřejných zakázek se zaměřuje zejména na oblast dopravy (výstavba infrastruktury) a IT oblast. V tomto oboru poskytuje komplexní právní poradenství jak veřejným zadavatelům při zadávání veřejných zakázek a administraci zadávacího řízení, tak i dodavatelům, zejména pak při přípravě nabídek, při účasti v zadávacích řízeních, jednáních o smlouvách. Kromě toho poskytuje právní stanoviska a zajišťuje zastupování v přezkumných správních a soudních řízeních. 

V oblasti nemovitostí a stavebního práva je odborníkem na smluvní vztahy ve výstavbě vč. smluvních vzorů FIDIC.

JAZYKY
český, italský, anglický
VZDĚLÁNÍ
Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta (Mgr. 2009)
Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta (JUDr. 2013)
Studijní pobyt na Universitá degli studi di Milano v Italské republice